CENNIK ORAZ OPŁATY

Na koszty czynności notarialnej składają się:
Wynagrodzenie notariusza (taksa notarialna) ustalane jest ze stronami czynności. Wynagrodzenie nie może być jednak wyższe od taksy określonej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (LINK DO KALKULATORA TAKSY NOTARIALNEJ).

Celem określenia dokładnych kosztów wraz z należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi, prosimy o bezpośredni kontakt z kancelarią, zostaniecie Państwo szczegółowo poinformowani o wszystkich kosztach związanych z czynnością, której chcecie Państwo dokonać.